Undersökningen B -Sirolimus, massaspektrometrisk (11931 B -SiroMS) ersätter den upphörande undersökningen B –Sirolimus, från blod (6086 B -Sirolim) fr.o.m. 2.5.2018.

 

Resultatnivån för B -SiroMS är i medeltal 28 % lägre än för B -Sirolim (se bilagan).

 

Förfrågningar

Kemisterna Katja Viitala tel. (06) 213 2505 och Matti Väisänen tel. (06) 213 2502

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Hälsocentraler (internet)

25.04.2018 Kliininen kemia