Köptjänsten från TYKS för påvisande av parechovirus som en del av entero- rinovirusens PCR- test upphör fr.o.m. 1.11.2017, eftersom positiva resultat varit sällsynta. I fortsättningen skall Parechovirus nukleinsyratest beställas skilt som

8700 –PareNhO.

 

VCS laboratoriehandbok uppdateras när undersökningen träder i kraft.

 

Roosa Savolainen                                           Suvi-Sirkku Kaukoranta

Mikrobiolog                                                     Överläkare

Tel. 06 213 2854                                             Tel. 06 213 2840

01.11.2017 Klinisk kemi