6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) är en köptjänst från HUSLAB. Sedan 4.9.2019 har det skett en förändring i undersökningens struktur, provtagning och hur man svarar.

I huvudanalysen (6173 B-TbIFNg) ingår nu följande delundersökningar: B –NIL, B -TB1, B -TB2, B –MITO.

För varje delundersökning printas en egen tarra som skall limmas på det rör som står på tarran. Huvudtarran (B-TbIFNg) limmas på Mitogen –röret. För övrigt är provtagningen likadan som förr.

Se mer ingående provtagnings- och tarrabeskrivning i laboratoriehandboken.

Numeriska svaret och utlåtandet svaras på huvudundersökningen, på delundersökningarna svaras ”tehty”.

 

VCS Klinisk mikrobiologi

06 213 2842

26.09.2019 laboratorio 4