FIMLAB

 

Bottenhavets laboratorium

 

Stänger 15.6.-12.7. tor och fre kl. 13.00.
Dammbrunnens laboratorium

Öppet 29.6.-31.7. kl. 8-15.
Korsnäs provtagning

Stängt tills vidare på grund av coronavirusepidemin. Stängningen fortsätter fram till 9.8.
Lillkyros provtagning

Stängt tills vidare på grun av coronavirusepidemin. Stängningen fortsätter fram till 9.8.
Jakobstad Provtagningarna i landskapets hälsovårdsstationer är stängda 22.6.-2.8. Hembesök och provtagning på ålderdomshem enligt skild tidtabell.

Vasa centralsjukhus Arbetspunkten för allergier är öppen 15.6-16.8. vardager tis, ons och tor.
F-Calpro och S-TPOAb undersökningarna analyseras endast på onsdagar. Jämfört med normalt blir det en liten fördröjning i svarstiderna.

 

Alla andra verksamhetsställen fungerar som normalt under sommaren. För aktuella öppethållningstider se fimlab.fi.

 

28.05.2020 Klinisk kemi