Alere i –influensatestreagensens leveranssvårigheter verkar vara över och är tillgängligt igen. 9902 –InfABNh – beställda prover analyseras som normalt i fortsättningen. Vi påminner dock ännu om att vi rekommenderar att beställa undersökningen endast i brådskande fall, där svaret behövs inom 2h från provtagningen. I andra fall rekommenderas undersökningen 2579 -RvirAg, antigenpanel för respiratoriska virus.

Mer information om undersökningarna finns i laboratoriets undersökningshandbok:

 http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/search.asp

 

VCS Klinisk mikrobiologiska laboratorium tel. 06 213 2842

 

Roosa Savolainen                                                       

Mikrobiolog                                                              

Tel. 06 213 2854

03.04.2018 laboratorio 4