FIMLAB

 

Undersökning som är i användning:

4854 fP -OHButyr, fP-Beeta-hydroksibutyraatti

 

Ändring av undersökningsnamn

6400 B -OHButyr, B-Hydroksibutyraatti

 

ÄNDRINGEN GÄLLER:

Undersökningens nummer och provtagningsmaterial ändrar.

Undersökningen görs utan fasta.

Provet uppbevaras och skickas kallt.

Referensområde:      under 0.5 mmol/l

                                 fasta öve natten (8-12 h) ofta över 0.5 mmol/l

                                 långtidsfasta (20-24 h) 1.0-5.0 mmol/l

                                 Referensvärden kommer från Fimlab.

03.07.2020 Klinisk kemi