FIMLAB

Analysstället, provmaterial och undersökningsnummer för undersökningen P -Haptoglobin (P -Haptog 8378) ändras fr.o.m. 4.8.2020. Undersökningar som beställts före ändringen styras automatiskt till det nya analysstället.

Nytt analysställe: Fimlab Laboratoriot oy Tampere

Nytt undersökningsnummer/namn: 1545 S -Haptog. I fortsättningen används alltså serum som provmaterial.

Analysmetoden, resultatnivån och referensvärdena för vuxna förblir som tidigare.

Referensvärden för barn anges inte i fortsättningen. Barns haptoglobinhalter är obefintliga eller mycket låga, och därför lämpar undersökningen sig inte för påvisning av hemolys hos barn.


Ytterligare information:
Kemist Katja Viitala tel. 041 730 4070

30.07.2020 kliininen kemia