Både liqvor- och plamaprovens etiketter för undersökningen Li-Immunoglobulin G, index (3450 Li-IgG-Ind) printas ut på den beställande avdelningen fr.o.m. 2.1.2020.

När Li-IgG-Ind-undersökningens liqvorprov (Li-Alb och Li-IgG) förs till laboratoriet, och om plasmaproven har inte redan tagits, måste man även ta med etiketterna för plasmaundersökningarna P -Alb och P -IgG till laboratoriet. Plasmaproven tas då på nästa laboratorieprovtagningsrond.

Ändringen görs för att automatisera Li-IgG-Ind-resultatetsräkning.

 

Förfrågningar

Kemisten Katja Viitala tel. (06) 213 2505 / 040 620 1584

 

Fördelning

Vasa centralsjukhus (intranet)

Jakobstads sjukhus (internet)

02.01.2020 kliininen kemia