FIMLAB

S -Testosteron (S -Testo 2735)-,
S -Testosteron, fritt, beräknat (S -TestoVL)- och
S -Sexualhormonbindande globulin (S -SHBG 2737)
undersökningarnas analyslaboratorium ändrar fr.o.m. 5.6.2020 och detta orsakar vissa förändringar:

 

S -Testo:

Ny analysmetod: mass-spektrometrisk

Referensvärdena förändras inte.

 

S -TestoVL:

S -TestoVL -resultatet är en beräknad halt och med det svaras automatiskt också undersökningarna S -Testo (mass-spektrometrisk metod) och S -SHBG (CMIA-method), som alltså inte behöver begäras skilt.

Grupp

Nya referensvärden

(Tidigare referensvärden)

Män över 16 år

5 – 23 pmol/l

9 – 30 pmol/l

Kvinnor över 16 år

230 – 575 pmol/l

155 – 800 pmol/l

 

S -SHBG:

Analysmetoden (CMIA) ändrar inte.

Grupp

Nya referensvärden

(Tidigare referensvärden)

Män över 18 år

20 – 155 nmol/l

11 – 78 nmol/l

Kvinnor över 18 år

14 – 71 nmol/l

12 – 137 nmol/l

 

Ytterligare information:

Kemist Katja Viitala tel. 041 730 4070

 

04.06.2020 kliininen kemia