P.g.a. avvikande influensa säsongen är det problem med leveransen av Alere i –influensatest reagens och det är brist på testreagenset i hela Finland. Därför kan  VKS Kliniska laboratorium bli tvungna att analysera undersökningspanelen för respiratoriska virusantigen (2579 –RvirAg)  på prov som är beställda som 9902 –InfABNh -test . Vi rekommenderar fortfarande att beställa 9902 –InfABNh endast i brådskande fall, där svaret behövs inom 2h från provtagningen (Se laboratoriemeddelande 2.1.2018: Influensa A och B –virus nukleinsyratest (9902 –InfABNh) under epidemitiden endast i brådskande fall).

Mer information om undersökningarna i undersökningshandboken:

http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/search.asp

Mer info: VKS klinisk mikrobiologiska laboratorium tel. 06 213 2842

Roosa Savolainen
Mikrobiolog 
Tel. 06 213 2854

24.03.2020 Redaktion_toimitus