Med början från måndagen 17.6. görs undersökning 3346 S –HAVAb vid HUSLAB. I fortsättningen kommer undersökningen att göras på både IgG- och IgM-antikroppar, för att kunna särskilja akut infektion hos ovaccinerade personer. Förändringen kan medföra att svarstiden förlängs. Undersökningen görs två gånger i veckan vid HUSLAB, liksom det även gjorts vid VCS. Efterfrågan och indikationerna för en egen HAVAb-undersökning har varit ringa, vilket var väntat, då HAVAb i april kopplades bort från hepatitpaketet. För att bättre kunna styra laboratorieresurserna rätt, väljer vi att inte längre upprätthålla diagnostik som inte är akut och som används relativt lite.

Hepatit A –virusinfektion läker av sig själv, men läkningstiden kan variera stort (från några veckor till månader). I 15% av fallen kan sjukdomen sitta i upp till ett år. Sjukdomen blir inte kronisk, till skillnad för infektioner förorsakade av hepatit B-virus (HBV) och hepatit C-virus (HCV). Efter ca fyra veckor efter infektion kan man mäta IgM-antikroppar i blodet och IgG-antikroppar ca 5-6 veckor efter infektion. Inkubationstiden är ca 4 veckor, och ca 2 veckor efter infektion är personen smittsam, men ännu symptomfri. Symptomen börjar vanligen med olustkänsla i magen, feber och allmänt illamående. Efter de primära symptomen, följer vanligt gulhet i huden och ögonen som hänvisa till leversymptom. Hos unga, speciellt hos barn under 5 år, kan infektionen vara helt symptomfri, vuxna har alltid symptom. HAV smittar lätt och så gott som uteslutande via fekal-oralsmitta.  Både infektion och vaccin ger en effektiv och livslång immunitet. Det finns inte behov av att följa vaccinationsskyddet för HAV.

 

Mikrobiolog Mika Lång

07.06.2019 laboratorio 4