Provsvar av klinisk mikrobiologiska undersökningar som skickas till TYKS fördröjs p.g.a. ansvarsområdets flyttning vecka 21 (21.5.-25.5.2018):

 

0444 –Endtox, Endotoxinbestämning

Görs ej vecka 21, vänligen   undvik att ta prover.

3444 F   –CrypVr, F -Cryptosporidium, Cyclospora (och isospora) färgning

Görs ej 21.-22.5., fördröjning av svar.

Bakterie- och virus-PCR   –undersökningar

(bl.a.. -RespNhO, -BaktNhO, -RvirNhO)

Fördröjning av svar kan uppstå.

Autoimmunaundersökningar:

- Vävnadsantikroppar

- Kärnantikroppar

- Celiakiundersökningar

Fördröjning av svar kan uppstå.

Komplementundersökningar

Fördröjning av svar kan uppstå.

 

Andra undersökningar görs normalt.

Tyks laboratoriemeddelande angående flyttningen:

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/t12/kliininen-mikrobiologia/tiedotteet/Documents/Tiedote%202018-15.pdf

 

Roosa Savolainen                                            Suvi-Sirkku Kaukoranta

VCS Mikrobiolog                                           VCS Klinisk mikrobiologisk överläkare

Tel. 06 2132854                                              Tel. 06 2132840

08.05.2018 laboratorio 4