Observera att förpackingen för provtagningssetet Cobas PCR Urine Kit för undersöking  4816 U –CtGcNhO (Chlamydia trachomatis och Neisseria gonorrhoeae, nukleinsyra ur urin) har annat exp.date än själva provröret.  Det är provrörets exp.date som gäller!  I omlopp  finns t.ex. provtagningsset med exp.date 12/2017 på förpackningen, men provröret håller till 03/2018, så de kan ännu användas!

 

 

Ann-Christine Grönroos                                 Roosa Savolainen       

Avdelningsskötare                                            Mikrobiolog                            

Tel. 06 213 2841                                                Tel. 06 213 2854

09.01.2018 laboratorio 4