6173 B –TbIFNg (Mycobacterium tuberculosis -herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys) som är köptjänst från HUSLAB: tillfällig ändring för provtagning och sändning av prover via mikrobiologiska laboratoriet vid Vasa Centralsjukhus, enligt följande:

 

  • Vecka 16 : Prov kan tas endast måndagen 15.4.2019

 

  • Vecka 17 : Prov kan tas endast tisdagen 23.4.2019

 

  • Vecka 18 : Ingen provtagning

 

  • Vecka 22 : Ingen provtagning

 

Under övriga tider kan proven tas som normalt, mån-tors, enligt instruktionerna i laboratoriehandboken.

 

Mer information:

 

Sekreteraren vid mikrobiologiskt laboratorium, VCS tel. 06 213 2851

10.04.2019 laboratorio 4