Uppdaterade och aktuella föreskrifter för laboratorieundersökningar (laboratoriehandboken och patientanvisningar) finns i elektronisk form på intranet, via linkar i olika program samt på VCS´ internetsidor.  Vi rekommenderar inte att föreskrifterna printas ut.  Det kan leda till att man använder felaktigt provtagningsmaterial eller provkärl, vilket i sin tur kan leda till att proven måste förkastas och tas på nytt.  Föreskrifterna uppdateras kontinuerligt, och det skickas inte ut skilda infoblad för varje ändring som görs.

 

Laboratoriets undersökningshandbok (laboratoriehandboken):

http://www.vshp.fi/medserv/klkemi/search.asp

 

Biotin-kostillskott kan inverka på resultaten vid laboratorieundersökningar:

Användning av stora biotindoser (speciellt över 5mg/dygn) kan störa vissa laboratorieundersökningar (biotin-streptavidinmetoder används vid immunologiska bestämningar) och förorsaka fel värden.  Resultaten kan påverkas både förhöjande och sänkande.

Kliniska laboratoriet vid VCS rekommenderar därför att, om den som skall undersökas använder stora doser (över 5mg/dygn) biotin, borde biotin-användingen pausa minst 8 timmar före provtagningen.

I anvisningarna för de som kommer till laboratorieundersökningar har tillsatts: ” Om du använder kosttillskott (t.ex. naturprodukter, idrottspreparat eller vitaminer), håll en paus på minst 8 timmar före provtagningen”

 

Patientanvisningar:

https://www.vaasankeskussairaala.fi/potilaille/hoito-ja-tutkimukset/tutkimukset/laboratoriotutkimukset/

 

Laboratorieresultat (resultaten färdiga):

Laboratorieundersökningar försöker vi utföra och svara så fort som möjligt, då proven kommit till laboratoriet.  Mera information om analystiderna finns i laboratoriets undersökningshandbok.  Analyserna blir inte färdiga fortare för att man ringer till laboratoriet.  Alla resultat skrivs in i det elektroniska laboratoriesystemet så fort analysen är färdig.  Vid vissa undersökningar (t.ex. positiva blododlingar) ringer laboratoriet upp beställaren.

 

Undvik onödiga telefonsamtal speciellt under veckoslut och dejourtid, då har vi lite personal på laboratoriet och samtalen fördröjer arbetet med analyserna.  Under dessa tider kan vi, beroende på provmängden, behöva prioritera proven, så att prov som är mindre brådskande svaras ut med ett visst dröjsmål.

Meddela alltid på förhand till laboratoriet om det är frågan om speciellt brådskande prov.

 

 

Med samarbetshälsningar

VKC Kliniskt laboratorium, ledningsgruppen

03.04.2018 Klinisk kemi