Post- och logistikbranschens union PAU har lämnat strejkvarning för tiden 11.-24.2019.  När strejken börjar, provtransporter (Tammerfors/Fimlab, Helsingfors/Huslab, YML-Synlab, Blodtjänst, VITA, Arbetshälsoinstitutet, THL, Åbo/Tykslab, Uleåborg/Nordlab, Kuopio/Islab) och resultatservice försenar sig.


Prover från VCS till utomstående laboratorier

Vi uppmanar att flytta provtagning enligt möjligheter till en mera passande tidpunkt och undvika provtagning under tiden 11.-24.11.2019.  Under strejken skall man observera provets hållbarhetstid, vilken finns i laboratoriets handbok.  Transporterna startar från laboratoriet kl. 8.00 tisdag, torsdag och fredag, alltså inte måndag inte heller onsdag.


Verksamheten i VCS laboratoriet och VSVD:s regiontransport

Prover, som finns i eget undersökingssortiment tas, transporteras och analyseras normalt.
Transporter mellan hälsocentraler och sjukhus fungerar normalt på den norra, södra och östra transportrutten samt mellan Vasa hvc och VCS.


Prov som är akut nödvändiga för vården

Transporten sköts med en enskild service. Vid beställningen måste laboratoriet alltid kontaktas via telefon (06-213) 2520.


Följande prover kan ej tas under strejken

6173 B -TbIFNg, Mycobacterium tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, eritys
6174 B -LyTbIFN, M. tuberculosis-herkistyneet solut, gammainterferoni, erittävät solut
6371 __-DermNhO, Dermatofyytit, nukleiinihappo (kval)
3584 F -BaktVi3, Bakteeri, viljely 3 (vilj.1+B.cereus, Cl.perfringens, St.aureus)
8935 __-FrtuNhO, Francisella tularensis, nukleiinihappo (kval)
8949 __-FrtuVi, Francisella tularensis, viljely
2403 __-NocaVi, Nocardia, viljely


Lägesrapport

Detta meddelande har skrivit 8.11.2019. Situationen kan ändra sig. Vi ber er att följa information på VCS webbsidan.


Förfrågningar

Kliniskt kemi tel. (06) 213 2520, kemist Matti Väisänen tel. 044 333 2502.
Kliniskt mikrobiologi tel. (06) 213 2842, mikrobiolog  Roosa Savolainen tel. (06) 213 2854.
VCS postning,  ansvarig vaktmästare Roger Ahlbäck tel. 044 323 1118.

08.11.2019 Kliininen kemia 1