Laboratoriet ändrar förfarandet vid meddelande av avvikande laboratoriesvar tillhörande kliniska kemiska specialområdet inom Vasa sjukvårdsdistrikt från och med 10.4.2018.

Från Vasa centralsjukhus laboratorier har man i mån om möjlighet meddelat vissa avvikande laboratorieundersökningars resultat per telefon till vårdenheterna. Förfarandet har varit tidskrävande och laboratoriepersonalen överarbetad, men trots det har man upprepade gånger inte fått tag i vårdpersonal ansvarig för patienten, särskilt inom öppen vården och under dejourtid. I nuläget överförs resultaten direkt till datasystemet efter att resultaten färdigställts och ett telefonsamtal påskyndar inte informationsflödet.

I fortsättningen meddelar vi per telefon endast de undersökningar som är beställda från Vasa centralsjukhus dejourpoliklinik enligt tabellen nedan.

 
Undersökning Telefonmeddelande, när VCS dejourpolikliniken är beställare
P -Gluk
fP-Gluk
under 3.0 mmol/l 1) över 20 mmol/l 1)
B -Hb under 70 g/l 1)  
P -K under 3.0 mmol/l 1) över 6.0 mmol/l 1)
P -Na under 120 mmol/l 1)  
P -TT-INR över 6.0  
B -Trom under 30·109/l  
B -PVK+T Om diff gjorts som tilläggsundersökning och omogna celler hittats

1) Rings endast första gången

Till andra organisationer går ingen markering enligt tabellen. Resultaten, som överskrider referensvärden, är märkt med en stjärna* såsom tidigare, ifall undersökningen har referensvärden.

Förfarandet vid nyföddas hypotyreosscreening fortsätter som tidigare.

I gott samarbete

VCS Klinisk kemiska laboratoriets ledningsgrupp

10.03.2020 Redaktion_toimitus