• Rehabilitering är en planenlig process, baserad på rehabiliteringsklientens behov och mål, där klienten upprätthåller och främjar sin funktions- och arbetsförmåga med stöd av professionella. 
  • Till rehabiliteringen hör utveckling av rehabiliteringsmiljön
  • Rehabilitering stöder rehabiliteringsklienten och hens familjs resurser, självständigt liv, anställbarhet och social delaktighet
  • Rehabilitering är en del av välfärdssystemet och kräver snabba och enhetliga tjänster och fördelar från flera aktörer.
14.05.2020 Kuntoutusohjaus