Betalningsförbindelser gällande medicinsk rehabilitering för terapier

 

Betalningsförbindelse utfärdas enligt rehabiliteringsplan i de fall där terapin inte kunnat förverkligas med servicesedel:

  • Klienten är ryggmärgsskadad patient
  • Klienten är minderårig, som har behov av mera kontinuerlig lymfterapi
  • Klienten vägrar ta emot servicesedel och ordnas för hen terapi på den offentliga sidan i hemkommunen

 

Betalningsförbindelsen riktas till serviceproducenterna med avtal (ridterapi, neuropsykologisk rehabilitering) eller till de godkända serviceproducenterna (fysioterapi, ergoterapi, lymfaterapi, talterapi, musikterapi)

Uppdaterad lista över godkända serviceproducenter hittas från Palse.fi-portalen samt för anställda inom organisationen i Effector-systemet.

 

Betalningsförbindelsernas priser bestäms enligt gällande prislista för servicesedel (värde för servicesedel + pris på seriebesök = pris på betalningsförbindelse).

I terapi för vuxna tillsätts ett värde på 11,40€/besök, som den anordnande organisationen fakturerar av klienten efter genomförd terapiperiod (= besöksavgift för serievård).

I barnterapi är värdet av servicesedlarna och betalningsförbindelsepriserna exakt samma.

 

I följande terapier uppgörs huvudsakligen en servicesedel

  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Lymfterapi
  • Talterapi
  • Musikterapi

 

Dessa anvisningar gäller Vasa centralsjukhuset, Korsholm-Vörå samarbetsområdet för primärhälsovården och Jakobstads social- och hälsovårdsverket.

 

26.10.2020 /KP

30.10.2020 kuntoutus