Servicesedel för den medicinska rehabiliteringens terapier

Vasa sjukvårdsdistrikt, Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm och Vörå och Jakobstads social- och hälsovårdsverket använder i sin verksamhet identiska servicesedlar för terapier inom medicinsk rehabilitering. Alla har identiska regelböcker och servicesedelvärden liksom även identiskt lista av serviceproducenter som presenteras i Palse.fi-portalen.

Servicesedlarna är i bruk inom fem terapiformer; fysio-, ergo-, lymfa-, tal- och musikterapi samt för hjälpmedelsservicens del perukservice.

De serviceproducenter, som är godkända som servicesedelproducenter, finns till påseende i Palse.fi-portalen. Dessa godkända serviceproducenter, och enbart dessa, kan också ta emot betalningsförbindelser som betalmedel för producerad köptjänst.

Observera:

Terapier för barn:

Servicesedeln omfattar barnklienternas terapikostnad utan självrisk. Utöver servicesedeln får alltså inga andra avgifter uppbäras.

Terapier för vuxna:

Servicesedelns värde är fastställd och är lika omfattande för alla. Klientens inkomst påverkar inte sedelns värde.

Ifall terapibesökets pris är högre än servicesedelns värde, betalar klienten mellanskillnaden för besöket (självrisk) direkt till serviceproducenten.

Servicesedelns självrisk ÖKAR INTE hälsovårdens avgiftstak.

Servicesedlar beviljas inte för andningsförlamningspatienter och ryggmärgsskadade patienter, inte heller för barnpatienter, som behöver omfattande lymfterapi. Vid behov uppgörs betalningsförbindelse.

Klienten har möjlighet att neka till servicesedel som betalmedel för producerad service, varvid anordnaren bör ordna rehabiliteringen på annat sätt, endera som egen verksamhet eller som köptjänst.

 

28.10.2020/KP

30.10.2020 kuntoutus