Värde för servicesedel (pris på betalningsförbindelse*) fr.o.m. 1.10.2020

Barn

45 min mottagning/distansterapi 64,10€

45 min hembesök 96,30€

60 min mottagning 77,00€

60 min hembesök 115,40€

90 min mottagning 96,30€

90 min hembesök 144,30€

Handledningsbesök 115,40€

SI-terapi 60 min 103,00€

Vuxna

45 min mottagning/distansterapi 54,60€ (66,20€*)

45 min hembesök 82,30€ (93,80€*)

60 min mottagning 65,20€ (76,80€*)

60 min hembesök 97,40€ (108,90€*)

90 min mottagning 82,30€ (93,80€*)

90 min hembesök 123,00€ (134,50€*)

Handledningsbesök 60 min 97,40€ (108,90€*)

 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40€. Gäller endast vuxna klienter.

29.10.2020 kuntoutus