Värde för servicesedel (pris på betalningsförbindelse*) fr.o.m. 1.10.2020

Barn

45 min mottagning/distansterapi 53,10€

45 min hembesök 78,90€

60 min mottagning 66,40€

60 min hembesök 99,40€

Bassängterapi 60 min 99,40€

Handledningsbesök 99,40€

Vuxna

45 min mottagning/distansterapi 39,00€ (50,50€*)

45 min hembesök 57,70€ (69,30€*)

60 min mottagning 52,20€ (63,70€*)

60 min hembesök 74,90€ (86,60€*)

Bassängterapi 60 min 74,90€ (86,50€*)

Handledningsbesök 60 min 74,90€ (86,50€*)

 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40€. Gäller endast vuxna klienter.

29.10.2020 kuntoutus