Värde för servicesedel (pris på betalningsförbindelse*) fr.o.m. 1.10.2020

Barn

Inga värden för servicesedel

Vuxna

60 min mottagning 52,20€ (63,70€)

90 min mottagning 74,90€ (86,50€)

 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40€. Gäller endast vuxna klienter.

30.10.2020 Kuntoutusohjaus