Värde för servicesedel (pris på betalningsförbindelse*) fr.o.m. 1.10.2020

Barn

45 min mottagning/distansterapi 63,60€

45 min hembesök 88,00€

60 min mottagning 76,70€

Vuxna

45 min mottagning/distansterapi 54,40€ (66,00€*)

60 min mottagning 64,60€ (76,20€*)

 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40€. Gäller endast vuxna klienter.

29.10.2020 kuntoutus