Värde för servicesedel (pris på betalningsförbindelse*) fr.o.m. 1.10.2020

Barn

45 min mottagning/distansterapi 105,00 €

45 min hembesök 134,30€

60 min mottagning 124,20€

60 min hembesök 156,60€

Handledningsbesök 156,60€

Vuxna

45 min mottagning/distansterapi 109,10€ (120,60€*)

45 min hembesök 145,40€ (157,00€*)

60 min mottagning 130,30€ (141,80€*)

60 min hembesök 169,70€ (181,20€*)

Handledningsbesök 60 min 169,70€ (181,20€*)

 

*Pris på betalningsförbindelse = värde för servicesedel + pris på seriebesök 11,40€. Gäller endast vuxna klienter.

29.10.2020 kuntoutus