Vasa sjukvårdsdistrikt använder servicesedlar för att ersätta de terapitjänster som den offentliga sjukvården inte själv kan producera. Distriktets medlemskommuner och kommunförbund har visavi sitt köptjänstbehov möjlighet att ansluta sig till den servicesedelpraxis omfattande regelverk och sedelvärden, som distriktet utstakat.

Servicesedlarna omfattar fysioterapi, ergoterapi, lymfaterapi, talterapi och musikterapi samt för hjälpmedlens del peruktjänster.

De serviceproducenter, som godkänts av sjukvårdsdistriktet framgår ur Palse.fi-servicesedelportalen.

Förutsättningen för den medicinska rehabiliteringens köptjänst är en definierad rehabiliteringsplan. Ur rehabiliteringsplanen framgår målsättningen med terapin, frekvensen, durationen, periodiseringen, hur många besök utförs i hemmet/ dagliga miljön, hur många handledande besök utförs etc. Under handledande besök implementeras de färdigheter, som tränats, i patientens vardagsmiljö och närstående instrueras för att bistå klienten och främja hens rehabilitering. Efter avslutad terapiperiod införs terapiutlåtandena i Palse för ställningstagande till eventuella fortsatta åtgärder.

 

Regelbok: Medicinsk rehabilitering

Ansökan om att få bli serviceproducent, med.rehab.

Servicesedelns värde terapier

Servicesedelns anvisningar

Regelbok: Perukservice

Ansökan om att få bli serviceproducent, peruker

Perukservice-servicesedelns värde

14.05.2020 Kuntoutusohjaus