• Behöver kännedom om funktionsförmågan och vad som är väsentligt för rehabiliteringsklienten
  • Sammanfattar planens helhet och fungerar som garant för den mångprofessionella arbetsgruppens arbete
  • Vård-, uppföljnings- och dokumentationsansvarig
  • Uppgjord plan inskrivs på journalblad KUN med tillägg om åtgärdskod R14.10 ” Uppgörandet av rehabiliteringsplan” (för kvalitetsmätning)
14.05.2020 Kuntoutusohjaus