• Kommunen ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård som behövs.
  • Behovet av medicinsk rehabilitering samt rehabiliteringens mål och innehåll ska anges i en individuell, skriftlig rehabiliteringsplan

Vårdnadsansvarsinstansen ansvarar också för rehabiliteringen; dess planering och dess anordnande. Rehabiliteringsplanen uppgörs inom den offentliga hälsovården, som också ansvarar för kostnaderna för tillhandahållande av tjänsterna. Företrädesvis ordnas rehabilitering i egen verksamhetsmiljö istället för rehabilitering inom anstalter. 

När?

Innehåll

28.05.2020 Redaktion_toimitus