Uppgörs tillsammans med rehabiliteringsklienten

  • Rehabiliteringens förutsättning: skada, handikapp, sjukdom -> funktionshinder. Tidigare rehabilitering, dess innehåll och effekt beskrivs ur  patientens, terapeuternas och läkarens synvinkel
  • Vilken är den konkreta målsättningen för rehabiliteringen; inverkan på daglig funktionsförmåga (GAS)
  • Rehabiliteringens innehåll definieras: terapiformer, intervall, duration, plats för genomförande. (På basen av terapeutens sakkunskap)
  • Socialskydd: läkemedelsersättningar, dagpenning, rehabiliteringsstöd, handikappbidrag. (På basis av rehab.handledarens/eller socialarbetarens sakkännedom)
  • Befintliga och önskade hjälpmedel
  • Uppföljningens ansvarsinstans, tidpunkt och plats
02.06.2020 Kuntoutusohjaus