• I regel alltid då det är möjligt/eller nödvändigt. Då man anser att en klient behöver rehabiliteringsåtgärder. En rehabiliteringsplan uppgörs för den rehabiliterande!
  • Även: för ordnande av Fpa:s krävande medicinska rehabilitering, för yrkesinriktad rehabilitering samt för ansökan om rehabiliteringspenning samt i de fall där försäkringsbolagen är ersättningsskyldiga
  • Bör göras i rätt tid och i ett så tidigt skede som möjligt
  • Gärna som ett resultat av en mångprofessionell arbetsgrupp
  • Skriftligt, under KUN-rubriken i sjukjournalen (synligt i Kanta) eller B-utlåtande (KU 207 blankett och därtillhörande uppgifter).
02.06.2020 Kuntoutusohjaus