Hälsovårdslagen 29§

"Kommunen ansvarar för planeringen av patientens medicinska rehabilitering så att rehabiliteringen bildar en funktionell helhet tillsammans med den vård som behövs.

”Medicinsk rehabilitering omfattar:

1) rådgivning och handledning som gäller rehabilitering

2) utredning av patientens funktions- och arbetsförmåga och rehabiliteringsbehov

3) en rehabiliteringsundersökning, genom vilken patientens rehabiliteringsmöjligheter utreds

4) terapier som ska förbättra och upprätthålla funktionsförmågan och andra behövliga rehabiliteringsfrämjande åtgärder

5) hjälpmedelstjänster

6) anpassningsträning

7) rehabiliteringsperioder inom sluten vård eller öppen vård som består av behövliga åtgärder enligt punkt 1–6 ”

14.05.2020 Kuntoutusohjaus