Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar LOVe-utbildningen som nätutbildning i Moodle.

 

14.01.2020 HR-enheten 4