Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar LOVe-utbildningen som nätutbildning i Moodle.

 

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

HR-sihteeri HR-sekreterare Jonathan Carlson

06 213 1827

Kontaktuppgift

HR-sekreterare Ulrika Granholm-Beijar

06 213 1720

10.05.2016 VKSadmin