Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar LOVe-utbildningen som nätutbildning i Moodle.

08.09.2020 HR-enheten 4