Vasa sjukvårdsdistrikt arrangerar LOVe-utbildningen som nätutbildning i Moodle.

 

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

HR-sekreterare Ulrika Granholm-Beijar

06 213 1720

Kontaktuppgift

HR-sekreterare Annaliisa Lumiaho-Mäkinen

06 213 1727

10.05.2016 VKSadmin