LOVe–utbildningen är en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling som omfattar teori, uppgifter och tenter. Utbildningen som genomförs i Moodle-inlärningsmiljön är avsedd för legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvården och består av följande delområden:

LOP       Grunderna i läkemedelskunskap (för närvårdare och sjukskötare)

IV           Intravenös läkemedels- och vätskebehandling

ABO       Blodtransfusion

KIPU     Epidural läkemedelsbehandling

PSYK     Läkemedelsbehandling för mental hälsa och mot missbruk
               av alkohol och droger

LAS       Barns läkemedelsbehandling


Vasa sjukvårdsdistrikt har fastställt de utbildningsnivåer i läkemedelsbehandling som krävs av vårdpersonal som deltar i läkemedelsbehandling vid Vasa centralsjukhus:

Utbildningsnivåer (angivna enligt yrkesgrupp)

 

LOVe-blanketter:

För sjukskötare >>
  

För mental- och närvårdare, barn- och primärskötare >>

      

Kontaktuppgifter

Läge
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Lönesekreterare Jonathan Carlson

06 213 1827

Kontaktuppgift

HR-sekreterare Ulrika Granholm-Beijar

06 213 1720

05.03.2019 laatu