LOVe–utbildningen är en webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling som omfattar teori, uppgifter och tenter. Utbildningen som genomförs i Moodle-inlärningsmiljön är avsedd för legitimerade yrkespersoner inom hälso- och sjukvården och består av följande delområden:

LOP

Grunderna i läkemedelskunskap (för närvårdare och sjukskötare)

HCI - Huvudsakligen på centrala nervsystemet inverkande läkemedel

VACCIN - Vaccinatören ska vara bekant med vaccination och ska ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att vaccinera

Lektion i COVID-19-vaccinering

IV

Intravenös läkemedels- och vätskebehandling

ABO

Blodtransfusion

KIPU

Epidural läkemedelsbehandling

PSYK

Läkemedelsbehandling för mental hälsa och mot missbruk av alkohol och droger

LAS 

Barns läkemedelsbehandling

MiniLOP 

Grundkunskaper i läkemedelsbehandling för personer utan utbildning i läkemedelsbehandling

 


Vasa sjukvårdsdistrikt har fastställt de utbildningsnivåer i läkemedelsbehandling som krävs av vårdpersonal som deltar i läkemedelsbehandling vid Vasa centralsjukhus:

Utbildningsnivåer i läkemedelsbehandling (angivna enligt yrkesgrupp)

 

LOVe-blanketter för sjukskötare

LOVe-blanketter för mental- och närvårdare, barn- och primärskötare

      

08.07.2021 laatu