Prestationsblanketter

LOP-prestationsblankett

IV-prestationsblankett

ABO-prestationsblankett

KIPU-prestationsblankett

PSYK-prestationsblankett

LAS-prestationsblankett

HCI-prestationsblankett

Alla 7 prestationsblanketter (word)

 
Tilläggsblanketter
- används om den tenterande inte klarat tenten efter fyra försök

LOP-prestationsblankett, tilläggsblankett

IV-prestationsblankett, tilläggsblankett

ABO-prestationsblankett, tilläggsblankett

KIPU-prestationsblankett, tilläggsblankett

PSYK-prestationsblankett, tilläggsblankett

LAS-prestationsblankett, tilläggsblankett

HCI-prestationsblankett, tilläggsblankett

Alla 7 prestationsblanketter, tilläggsblanketter (word)

 

26.10.2017 HR-enheten 5