I Moodle kan du läsa LOVe (Webbaserad utbildning i läkemedelsbehandling)-kurser på det språk (finska/svenska), som du kommer att avlägga tenten på.

Vaccinationstillståndsdelen är ny bland LOVe-kurserna (teori och tent). En person som ger vaccin bör ha vaccinationstillstånd, vara insatt i vaccinering och ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för att ge vaccin. Syftet med vaccinationstillståndsdelen i LOVe är att säkerställa att kriterierna i THL:s Guide till vaccination och Handbok om säker läkemedelsbehandling (2016) uppfylls.

LOVe -kurser: LOP +HCI+VACCIN, IV, KIPU 1 och 2, PSYK, LAS, ABO (SPR).

Organisationsspecifik kursnyckel.

 

Blodtransfusionens ABO-nätkurs

Tillståndsutbildningen för blodtransfusioner (ABO) är Röda Korsets nätutbildning, som utförs i Röda Korsets egen utbildningsmiljö, till vilken man loggar in via länken Webbkursen Blodtransfusionens ABO.

Om du inte har registrerat dig till kursen med hjälp av egna inloggningsuppgifter tidigare, klicka på Registrera-knappen (obs, nytt tillvägagångssätt). Om du redan har inloggningsuppgifter, klicka på Logga in-knappen.

Du kan genomföra ABO-kursen antingen på finska eller på svenska. Obs, den officiella tenten för webkursen Blodtransfusionens ABO genomförs under övervakning tillsammans med de andra LOVe-kurserna.

Kursnyckel behövs inte.

 

Läkemedelsräkning

Med hjälp av programmet DOSE-läkemedelsräkneuppgifter kan du öva på läkemedelsberäkning antingen på finska eller på svenska. På programmets förstasida hittar du inloggningsanvisningar.

01.04.2020 HR-enheten 4