Nyhetsbrev för läkare

Beställa nyhetsbrevet för läkare.

* indicates required

Nyhetsbrev 1/2017

20.11.2017
Nyhetsbrev 1/2017

Informationspaket om den nya lagen om smittsamma sjukdomar

09.11.2017
Text: Infektionsöverläkare Juha Salonen Den nya lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) som beretts i flera år trädde i kraft i början av mars. Lagen...

Kärlkirurgin i Vasa

03.11.2017
text: Olli Hautero, överläkare / kärlkirurgi Den rådande politiska atmosfären har säkert skapat orosmoment för framtida organiseringen av den specialiserade...

Operationsverksamheten på Vasa centralsjukhus

03.11.2017
text: Resultatområdeschef Peter Nieminen De beslut som fattats på riksnivå har väckt oro och ovisshet hos många då det gäller den nuvarande och framtida...