Vården sker i samförstånd med patienten och med iakttagande av hennes/hans individuella behov och önskemål. Vården verkställs tryggt och smidigt av en kompetent personal som tillämpar effektfulla och evidensbaserade vårdmetoder, dvs. en god vårdpraxis. Smidigheten omfattar även samarbetet och informationsutbytet mellan de aktörer som deltar i vården. Slutresultatet av en god vård är en belåten patient som fått en så bra hälsonytta av vården som möjligt.

16.12.2015 VKSadmin