Vasa centralsjukhus ordnar årligen en kvalitetstävling för enheterna på sjukhuset. I år gick första priset till en arbetsgrupp som utvecklat behandlingen av akut smärta hos barn. Arbetsgruppen har skapat anvisningar för läkemedelsbehandlingen av akut smärta hos barn, men också för hur säkerheten och patientbelåtenheten ska uppföljas i vården.

Syftet med kvalitetstävlingen är att hitta nya, mindre eller större innovationer som gör arbetet smidigare, vid sidan av nya arbetssätt som gärna ska kunna introduceras på andra enheter. I år var temat öppet så innovationerna kunde anknyta till vilket tema som helst. Kvalitetstävlingen är öppen för alla enheter vid Vasa centralsjukhus och vinnaren i tävlingen väljs av sjukhusets kvalitetsteam.

Det finns klara kriterier för hur tävlingsbidragen poängsätts. Det viktigaste kriteriet är patient-/kundperspektivet, sedan kommer fördelarna i det praktiska arbetet och till sist hur väl innovationerna kan användas på andra enheter.

 

01.02.2018 laatu