Med patientsäkerhet avses de principer och aktiviteter som används inom hälso- och sjukvården av både individer och organisationen för att säkerställa säkerheten i vården och att patienter inte skadas. Betraktat ur patientens perspektiv betyder det här att patienten får en korrekt, nödvändig vård som förorsakar så lite besvär som möjligt. Patientsäkerhet omfattar den säkerhetspraxis som anknyter till vården, medicineringen och utrustningen samt utgör en del av helhetskvaliteten i vården.

I Finland finns viktig information om patientsäkerhet på följande webbadresser.

Institutet för hälsa och välfärd - patientsäkerhet

http://www.thl.fi/fi_FI/web/potilasturvallisuus-fi/sanasto

Webbplatsen för HaiPro-projektet (www.haipro.fi)>>

Bland annat följande utländska organisationer har mycket information om patientsäkerhet på sina webbplatser:

Förenta staterna:

Joint Commission on the Accreditation of Health Care Organizations JCAHO: http://www.jointcommission.org/

Joint Commission International Center for Patient Safety: http://www.jcipatientsafety.org/

National Patient Safety Foundation, NPSF: http://www.npsf.org/

Institute for Healthcare Improvement, IHI: http://www.ihi.org/

Patient Safety Network, Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ: http://www.psnet.ahrq.gov/

Storbritannien:

National Patient Safety Foundation, NPSF: http://www.npsa.nhs.uk/

Danmark:

Dansk Selskab for Patientsikkerhed, DSFP: http://www.patientsikkerhed.dk/

http://www.operationlife.dk/

Sverige:

Qulturum

Australien:

Australian Patient Safety Foundation, APSF: http://www.apsf.net.au/

Globalt:

WHO Global Alliance for Patient Safety: http://www.who.int/patientsafety/en/

The International Society for Quality in Health Care, ISQua: http://www.isqua.org/

27.07.2018 Redaktion_Toimitus