Primärvårdsenheten är en del av sjukvårdsdistriktets administration. Enheten representerar social- och primärhälsovårdens perspektiv i specialsjukvården. Grunden för verksamheten är samarbete och samsyn inom sjukvårdsdistriktet kring olika uppgifter inom social- och hälsovården.

Primärvårdsenhetens verksamhet i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen, 1326/2010, § 35: 

 • stöder kommunerna i uppgörandet av hälso- och sjukvårdens anordnandeplan
 • stöder kommunerna i planläggningen av olika arrangemang
 • stöder hälso- och välfärdsfrämjande verksamhet inom området
 • stöder samarbetet mellan specialsjukvården, primärhälsovården och socialvården
 • stöder skapandet av olika vård-, service- och rehabiliteringskedjor
 • stöder forskning och utveckling som utförs inom områdets primärhälsovård och socialvård

Verksamhetens leds av Vasa sjukvårdsdistrikts regionala ledningsgrupp för social- och hälsovården:

 • Marina Kinnunen, direktör, Vasa sjukvårdsdistrikt (ordförande)
 • Peter Nieminen, chefsöverläkare, Vasa Sjukvårdsdistrikt
 • Arja Tuomaala, chefsöverskötare, Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Pia-Maria Sjöström, tf. social- och hälsovårdsdirektör, Social- och hälsovårdsverket, Jakobstad
 • Christine Widd, omsorgsdirektör, Vörå
 • Mikael Gädda, vårddirektör, Korsholm
 • Alice Backström, socialdirektör, Korsholm
 • Jukka Kentala, direktör för social- och hälsosektorn, Vasa
 • Erkki Penttinen, direktör för socialarbete och familjeservice, Vasa
 • Helena Lahtinen, vård- och välfärdsdirektör, Laihela
 • Jarkko Pirttiperä, direktör, Kust- Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård, K5
 • Carina Westberg, socialchef, Korsnäs
 • Lars-Erik Malm, ledande läkare, Malax-Korsnäs hälsovårdscentral
 • Yvonne Holming, socialchef, Malax
 • Christian Lindedahl, vård- och omsorgsdirektör, Kristinestad
 • Kita Westerlund, grundtrygghetsdirektör, Kaskö
 • Jim Eriksson, vård- och omsorgsdirektör, Närpes
 • Päivi Berg, primärvårdsenhetens chef, Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Jenny Björndahl-Öhman, projektchef, Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Pia Vähäkangas, projektchef, Vasa sjukvårdsdistrikt
 • Maria Hammar, samordnare för social- och hälsovården, Vasa sjukvårdsdistrikt (sekreterare)

Vasa sjukvårdsdistrikt är medlem i Hälsofrämjande sjukhus i Finland r.f

 

  Projektchef Pia Vähäkangas

                   040 0785 1455, pia.vahakangas@jakobstad.fi

Kontaktuppgifter

Läge
X2
Öppethållningstider
Kontaktuppgift

Chef för primärvårdsenheten Päivi Berg

040 128 6234

Kontaktuppgift

Projektchef Jenny Björndahl-Öhman

040 352 1168

Kontaktuppgift

Soc.-och hälsovårdskoordinator Maria Hammar

040 180 1031

Kontaktuppgift

Servicechef Jaana Kalliokoski

040 542 4803

Kontaktuppgift

Överläkare Annemari Käräjämäki

11.09.2020 allmän förvaltning 1