Typ 1 diabetes, absolut insulinbrist

"Patienten har total insulinbrist och troligtvis typ 1 diabetes. Diagnosen baseras på åldern vid insjuknandet och låg C-Peptid-nivå.”

Typ 1 diabetes, relativ insulinbrist

”Patienten som insjuknat före 35 års ålder har GAD-antikroppar men hans/hennes insulinproduktion har inte helt upphört. Patienten har troligtvis typ 1 diabetes och insulinproduktionen kommer att avta under sjukdomens lopp. ”

Typ 1 diabetes, äldre

” Baserad på förhöjd GAD-antikroppsnivå samt låg C-Peptidnivå patienten har troligtvis typ 1 diabetes fast han/hon har vid diagnostiden varit äldre (>35år) än de flesta typ 1 diabetiker.”

LADA

"Patienten har LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults). Diagnosen baseras på patientens ålder vid diagnosen, GAD-antikroppsnivån samt att patienten har en viss kvarvarande egenproduktion av insulin, mätt som C-peptid."

LADA mild form

”Patientens GAD-antikroppar är endast marginellt förhöjda, och han/hon har egen insulinproduktion kvar (C-Peptid). Patienten har troligtvis en mild form av LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults).”

Type 2 diabetes, klassisk

"Patienten har troligtvis typ 2-diabetes. Diagnosen baseras på patientens ålder vid insjuknandet, och avsaknad av GAD-antikroppar samt bevarad insulinproduktion (C-peptid)."

Typ 2 diabetes, relativ insulinbrist

"Patienten som insjuknat i >35-års ålder har relativ insulinbrist utan GAD-antikroppar och därmed har han/hon troligtvis typ 2 diabetes. Också MODY-diabetes eller sekundär diabetes är möjliga. Det kan t.o.m. vara fråga om typ 1 diabetes, om det är mindre än två år från diagnostillfället (vid behov hjälper IA2-antikroppstest till att fastställa diagnosen). Speciellt om patienten är normalviktig (BMI < 27 kg/m2), borde andra diagnosalternativ övervägas. C-peptidnivåerna är lägre än hos majoriteten av typ 2-diabetiker, och insulinbehandling bör övervägas.”

Typ 2 diabetes, ung

”Patienten har troligtvis typ 2-diabetes. Diagnosen baseras på patientens avsaknad av GAD-antikroppar samt bevarad insulinproduktion (C-peptid). Speciellt personer med afrikanskt och asiatiskt påbrå insjuknar ofta i unga år i Typ 2-diabetes utan en betydande övervikt. För normalviktiga personer (<27kg/m2) utan dylik etnisk bakgrund bör även möjligheten för MODY eller begynnande typ 1 övervägas.”

Sekundär diabetes

21.12.2015 direva