Diabetestyper i direva

T2DM = typ 2 diabetes

T1DM = typ 1 diabetes

LADA = Latent Autoimmune Diabetes in Adults

SEK = sekundär diabetes (p.g.a. bukspottskörtelinflammation)

oklart = diabetestyp oklart

 

Könsfördelning i registret

män kvinnor.PNG

 

Patienternas fördelning enligt åldern

 

Patienternas ålder vid diagnos

28.02.2019 Primärvårdsenheten1