Forskningens ansvariga ledare

Leif Groop, professor, överläkare

leif.groop ( at ) med.lu.se

Tiinamaija Tuomi, docent, specialistläkare i indremedicin och endokrinologi

tiinamaija.tuomi ( at ) hus.fi

Ansvarig grupp:

Annemari Käräjämäki, register ansvarig i VSHP, överläkare

annemari.karajamaki ( at ) vshp.fi

Carola Påhls, forskningsskötare

carola.pahls ( at ) vshp.fi

Kaj Lahti, överläkare, Vasa stad

kaj.lahti ( at ) vaasa.fi

10.03.2020 Redaktion_toimitus