Har du deltagit i DIREVA-undersökningen?

Registrering till Vasa sjukvårdsdistrikts diabetesundersökningsregister (DIREVA) påbörjades år 2008. Vid registrering samlades följande uppgifter in: personuppgifter, diabetestyp, släkthistoria av diabetes och aktuell diabetesmedicinering. Därtill har tagits laboratorieprov (C-peptid, blodsocker, GAD-antikroppar), serum- och DNA-prov och årskontrolluppgifter samlats in (blodprov, eventuella följdsjukdomar, mättnings- och undersökningsresultat).

Vasa Sjukvårdsdistrikt planerar att överföra det forskningsmaterial som insamlats via DIREVA-undersökningen till Auria Biobank. Auria Biobank har grundats år 2012 av Åbo universitet och Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt. De prover och uppgifter som finns i biobanken kan i fortsättningen användas för nya studier, med vilka målsättningen är att utreda orsakerna till diabetes eller diabetesrelaterade tillstånd, följa med sjukdomens framskridande och vård, samt utreda inverkan miljö- och livsstilsfaktorer.

Målsättningen för biobankens verksamhet är att tillsammans med övriga som verkar inom detta område hitta medel som främjar hälsan och förebygger sjukdomar. De prov och uppgifter som finns i biobanken överlåts inte till annat än forskning vid biobanken. Deltagarnas namn eller personsignum överlåts inte till forskarna. Handläggningen av prov och data grundar sig på lagen om biobanker. Den koordinerande etiska kommittén vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har godkänt överförande av DIREVA-studiens provsamlingar till Auria biobank (10/2016).

Enligt Biobankslagen 688/2012 13§ kan gamla prov och uppgifter överföras till biobanken, om du inte förbjuder en överföring. Ifall du godkänner en överföring, behöver du inte göra någonting och proven överförs 1.1.2017. Därefter kan de användas inom biobanksundersökning enligt Biobankslagen.

Ifall du förbjuder en överföring eller vill ha ytterligare uppgifter, bör du ta kontakt till DIREVA-studien senast 30.12.2016 genom e-post (direva@vshp.fi), per brev (Vasa centralsjukhus, DIREVA/ A.Käräjämäki G4, Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa) eller per telefon (06-213 1111, vardagar kl. 9-15). Förbudsblanketten kan också printas ut (www.vasa centralsjukhus.fi/direva), fyllas i och sändas till oss. Du kan även senare när som helst förbjuda användningen av dina egna prov och din egen data vid biobanken genom att meddela om saken till Auria Biobank.

Ytterligare uppgifter fås om DIREVA-studien på adressen www.vaasankeskussairaala.fi/sv/direva samt om Auria Biobank, provgivarens rättigheter och biobanksforskning på www.auriabiopankki.fi.

Biobanksförbudblankett

 

28.02.2020 Redaktion_toimitus