Vid registrering tas följande laboratorieprov. Proven kan tas i samband med andra laboratorieprov, kom ihåg att nämna om Direva-prov vid provtagning.

 

fP-Glukos

Blodsocker

fS-C-peptid, proinsulin

Insulin och c-peptid frigörs vid spjälkning av proinsulin. C-peptid är ett mått på insulinutsöndringen, både hos friska och hos diabetiker.

S –Glutamatdekarboxylas (GAD), anti-kroppar

Glutamatdekarboxylas är en viktig antigen i bildningen av anti-kroppar mot diabetes.Vid diagnostiseringen av typ1 diabetes och autoimmundiabetes hos äldre (LADA), påträffas det GAD anti-kroppar hos 60-80%. Positiva antikroppar förekommer ofta redan för sjukdomen bryter ut.GAD- antikroppar förekommer vanligen inte vid typ 2 diabetes eller hos MODY diabetes (vuxendiabetes hos yngre).

 

Bestämning av genotypen

Från blodprov isoleras DNA, från vilket undersöks ca 60 olika gener, som förknippas med diabetes och metabola syndromet.

Mera information på Fimlabs webbplats

10.09.2020 Forskningsskötare