Gesällverksamheten är en samarbets- och fortbildningsform mellan social- och primärvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Gesällverksamhet är en planenligt och målinriktad orienterings- och inlärningsperiod inom specialsjukvården eller social- och primärvården.

Närmare information om gesällverksamheten

 

23.12.2015 primärvårdsenheten