Hälsovårdscentraler inom Vasa sjukvårdsdistrikt har avtal om specialistläkarutbildning och särskild allmänläkarutbildning med Åbo Universitet / Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets primärvårdsenhet.

Åbo Universitet / Specialistläkarutbildning.

En del av hälsovårdscentralerna har gjort avtal med Vasa centralsjukhus om så kallad semesterbank, d.v.s. den intjänade rätten till semester överförs till den andra arbetsgivaren. I början gäller avtalet bara läkare som gör särskild allmänläkarutbildning (sk. YEK). Halsovårdscentralens överläkare kan vid behov ge mera information om avtalet.

Specialiserings tjänster

Vasa centralsjukhus har två tidsbestämda tjänster för specialiserande läkare i allmän medicin.

Förfrågningar och kontakt: öl Annemari Käräjämäki

E-post: förnamn.efternamn@vshp.fi

21.05.2021 Redaktion_Toimitus