1. Närmottagning: Patienten och personal från VSVD träffas fysiskt i ett mottagningsrum som är nära patienten. Ett mottagningsrum kan t.ex. vara vid hemkommunens hälsovårdscentral -> närservicepunkt.
  2. Distansmottagning: Patienten är fysiskt närvarande vid en närservicepunkt och personal från VSVD är i kontakt via video från VCS.
  3. Konsultation med låg tröskel: Elektronisk/papperskonsultation, Telefonkonsultation eller Videokonsultation

Bakgrund och målsättning

  • Hälso- och sjukvårdslag 2010: En jämlik servicetillgång i hela området
  • VCS-Strategi 2025: Närservice stöder den regionala verksamhetens utveckling
  • VSVD:s styrelse 29.4.2019 Beslut om utvecklande av specialsjukvårdens närservice 
•Kvalitativa och smidiga servicekedjor för invånarna
•Öka verksamhetens självförsörjning och kostnadseffektivitet genom att minska behovet av köptjänster.

Specialområden som är påbörjade eller är under planering

Närmottagning, distansmottagning eller distanskonsultation

Ortopedi, urologi, blodkärlskirurgi, gastroenterologi inremedicin, neurologi, onkologi och palliativ vård, ögonpoliklinik, audionom, hud och ljusterapi, nefrologi, dialys, psykiatri, näringsterapi, sårvård, pediatri, fysiatri och barnneurologi

Med i planeringsarbete

Ansvarsläkare

Christian Kantola, VSVD, mellersta området

Peter Riddar, södra området

Markus Granholm, norra området

Sakkunniga vid VSVD:s primärvårdsenhet

Päivi Berg, VSVD, mellersta området 

Jenny Björndahl- Öhman, södra området

Pia Vähäkangas, norra området

Distanstjänster – distanmottagningar och konsultationer

Sofi Sandås

Tfn/Puh: +358 40 149 5210

Kvinnor och barn

Johanna Holmäng

Tfn/Puh: +358 40 141 7014

Servicechef för specialsjukvårdens närservice

Jaana Kalliokoski

Tfn/Puh: +358 40 542 4803

Kontaktperson för specialsjukvårdens närservice

Pia-Maria Haglund, Jakobstad sote

Tfn/Puh: 06-786 2102, +358 6 786 2102

 

 

Förändringsarbete kräver gott samarbete.

Sakkunniga från hela området är aktiva i planeringen.

 

 

25.02.2020 Perusterveydenhuollon yksikkö 1