Vid Regionala hjälpmedelscentralen fungerar hjälpmedelspolikliniken, som har ansvar för svårt rörelsehindrade barns och vuxnas rörelsehjälpmedel. Hjälpmedelspoliklinikens personal betjänar i utvärderingen av hjälpmedelsbehovet, i anskaffning,  utprovning, överlåtelse samt instruktioner för hjälpmedelsanvändningen. 

Läkarremiss behövs för en tid till hjälpmedelspolikliniken. Hjälpmedel som vi lånar ut, enligt kriterierna för beviljande av hjälpmedel är  bland annat ståställningar, elrullstolar och elmopeder samt elektriska förflyttningshjälpmedel.

Servicepersonalen på hjälpmedelspolikliniken ansvarar för underhåll av hjälpmedlen. Kontakt till servicepersonalen tas via sekreteraren, telefon 040 358 2379 eller 040 486 4538, vardagar klockan 08.00-15.30.

Regionala hjälpmedelscentralen finns på Roparnäs sjukhusområde, Seriegatan 2, A-byggnad. 

30.10.2020 kuntoutus