På Tikoteket strävar vi efter att befrämja funktionshindrade personers delaktighet i samhället, möjlighet till studier och till självständigt agerande. Detta sker genom utprovning, handledning samt rekommendation av kommunikations- och datahjälpmedel.

På Tikoteket arbetar en ergoterapeut och en talterapeut. De utför hjälpmedelsbedömningar angående behovet av:

  • AAC (alternativ och kompletterande kommunikation och samtalshjälpmedel) 
  • alternativa styrsätt av dator och tabletter
  • Omgivningskontroll integrerat i datorer och tabletter.

Vår verksamhet sker på basen av läkarremiss i form av hem- och skolbesök samt på vår poliklinik vid den Regionala hjälpmedelscentralen.

 

14.05.2020 Kuntoutusohjaus